Privacy policy

Hiernagla Brenneri AS, by the managing director, is the data controller for our processing of personal data. This statement deals with how we collect and use such data and what rights you have when we gather such data about you.

What are personal data?

Personal data are data that can be used to identify a person. This may be names, address, phone number, email address etc. Information about what you do is also considered personal data, and can for instance be information about what stores you shop at, what TV-shows you like and where you like to go jogging. Some personal data is considered sensitive. This may be information aboud health, religion, ethnicity, sexuality, etc., but on our web site we neither have access to or the need for this kind of data.

What is meant by data controller?

Processing means any use of personal data, including gathering, registering, sharing, storing, analysis etc. The data controller is who decides why and how such personal data are processed and is the legally responsible. In this case this is Hiernagla Brenneri AS.

What is a data processor?

A data processor are other businesses that help with the processing, but who does it on behalf of the data controller. This may be suppliers of accounting systems, analysis tools, logistics solutions etc. Everyone that uses such data processors are legally bound to have a data processing agreement that makes sure all personal data is treated in a responsible way and in accordance with regulations.

What kind of personal data do we collect?

To be able to make the web site as good as possible, we are have to keep an eye on what happens on the site and this leads to us wanting to store some personal data. Below is a list of the informationbe collect:

  1. Opplysninger vi får om din tilkobling: Dette er først og fremst din internettadresse, også kalt IP-adresse. Når du ber om å få se vår nettside, så er det denne som står som avsender på forespørselen.
  2. Opplysninger vi får fra din enhet: Dette er informasjon som følger med når din forespørsel når oss. Dette er opplysninger om hvilket operativsystem og hvilken nettleser du bruker når du besøker nettsiden vår.
  3. Opplysninger du gir oss: Dette er opplysninger du gir oss frivillig hvis du f.eks. bruker et kontaktskjema . Dette vil ofte være navn, adresse, telefon, e-postadresse o.l.
  4. Opplysninger om hva du gjør: Når du klikker på ting så lagrer vi når og hva du klikker på, men i de fleste tilfeller vil ikke disse opplysningene kunne brukes til å identifisere deg som person.
  5. Informasjonskapsler (Cookies): Dette er små datafiler vi lagrer i nettleseren og som vi senere kan lese av igjen. Disse brukes for å kjenne deg igjen når du hopper fra side til side.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Det er flere grunner til at vi samler inn personopplysninger. Noe samler vi inn rett og slett for at nettsiden ikke vil virke skikkelig uten, mens andre opplysninger samler vi inn for at nettsiden skal bli mer brukervennlig. Under finner du en liste over hvorfor vi samler inn slike personopplysninger.

  1. For å levere nettsiden til deg: For at du skal kunne se nettsiden vår, er vi helt avhengig av å vite hvor du er på internettet slik at vi vet hvor nettsiden skal sendes. Dette bruker vi din IP-adresse til.
  2. For å huske hva du har gitt samtykke til: Når du gir oss et samtykke, så prøver vi å huske det til neste gang du kommer på besøk. Til dette bruker vi en slik informasjonskapsel.
  3. For å forbedre nettsiden: Vi trenger ikke identifisere alle som besøker vår nettside, men vi vil gjerne vite ting om hvor mange som besøker oss, om de har besøkt oss tidligere og hva de gjør på nettsiden. Dette er informasjon vi bruker til å forbedre både hvordan vi setter opp våre datamaskiner og hvordan hjemmesiden skal fungere best mulig.
  4. For å markedsføre oss: Markedsføring er viktig for oss. Vi er avhengig av å få vårt budskap ut til verden, men ved å analysere noen av de opplysningene vi samler inn kan vi gjøre dette på en mer målrettet måte.
  5. For å hindre misbruk: Det er ikke alle som er like snille på internett og vi bruker til en viss grad personopplysninger til å sikre vår nettside mot misbruk. Dette kan f.eks. være at noen prøver å hacke oss, svindle oss eller annen slik uønsket oppførsel som er forbudt etter norsk lov.

Hvilket grunnlag har vi for å behandle personopplysninger?

For at vi skal kunne behandle personopplysninger, må vi ha et juridisk grunnlag. Det finnes flere grunnlag man kan bruke, men under finner du de fire som er aktuelle for oss. I all hovedsak er vår innsamling av personopplysninger basert på ditt samtykke og dette er frivillig. For at vi f.eks. skal kunne lagre cookies, må du godkjenne dette på forhånd. Hvis vi allerede har et eksisterende kundeforhold, kan vi bruke dette som grunnlag (dette kalles berettiget interesse) for å sende ut nyhetsbrev o.l., men er du ny kunde har du likevel krav på å godkjenne dette på forhånd. Noen ganger må bruke personopplysninger for å oppfylle forpliktelser med våre kunder og da er det dette som er grunnlaget for innsamlingen.

Hvordan passer vi på personopplysninger?

Du skal kunne stole på at dine personopplysninger er i trygge hender hos oss. Vi tar ikke vare på mer enn vi må og vi prøver så langt det er mulig å se til at opplysninger vi lagrer ikke kan brukes til å identifisere noen. Bare når det er strengt nødvendig for at noen skal gjøre jobben sin, blir det gitt tilgang til slike opplysninger og alle personopplysninger blir lagret på en sikker og forsvarlig måte. Vi bruker et sikkerhetssertifikat(SSL) for å trygge kommunikasjonen mellom oss og deg. Sertifikatet gjør at vi kan forsikre deg om hvem vi er og at all informasjon som overføres blir kryptert før det sendes. Alt vi lagrer av opplysninger lagres her i Norge og vi har et ansvar for at opplysningene vi lagrer er korrekte og at endringer skal kunne spores. Skulle vi få mistanke om at personopplysninger er kommet på avveie, så er vi også forpliktet til å varsle deg om dette så fort som mulig.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi bruker Google Analytics til å føre statistikk over besøk på nettsiden. For at denne skal virke, er vi avhengig av å lagre en egen informasjonskapsel og sende inn informasjon om hvordan brukere beveger seg på nettsiden. Den informasjonen vi sender til Google er automatisk anonymisert og kan ikke brukes for å identifisere personer. I helt spesielle tilfeller kan også myndighetene kreve å få tilgang til de opplysninger vi har lagret der dette er lovpålagt.

Hvilke rettigheter har du?

Etter at den nye loven trer i kraft har alle krav på å kunne se hvilke personopplysninger som er lagret, be om å få en kopi av disse opplysningene og kreve å få rettet opp eller slettet sine personopplysninger. Når du gir oss et samtykke, f.eks. til å lagre informasjonskapsler, har du også rett til å trekke dette samtykket tilbake når du måtte ønske det. I de tilfeller der vi behandler personopplysninger ut i fra berettige interesser, f.eks. når vi sender ut nyhetsbrev, så har du rett til å protestere og vi er forpliktet til å stoppe denne type behandling. I tillegg har alle krav på generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, men dette dekkes av denne personvernerklæringen. Alle slike forespørsler skal behandles kostnadsfritt og innen 30 dager og for mer informasjon om hvilke rettigheter du har, besøk denne nettsiden hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/.

Contact information

Hiernagla Brenneri AS
Ekrene Næringspark 30,
5550 Sveio