Hiernaglaskogen

Hiernagla Brenneri har gjort et bevisst miljøvalg ved salg av sine whiskyflasker. Tradisjonelt har premium whisky hatt egen eske/beholder på hver flaske.  I stedet for å tilby fin overflødig emballasje, blir det for hver liter solgte whisky plantet et tre. Dette blir gjort i samarbeid med en lokal gründerbedrift, Trefadder som tilbyr sertifisert CO2 kompensering (BIO-CCS) via miljøplanting av trær. Etter hvert kan man følge utviklingen til skogen på en egen nettside, eller også ta turen og se selv. Vi har valgt å kalle vår del av skogen for Hiernaglaskogen. Mer info kommer.

klimapositiv

Brenneriet benytter elektrisitet til produksjon. Med nytt solcelleanlegg på taket produserer vi nok energi til å dekke halvparten av årlig forbruk.  

Restene etter meskingen (mask) blir levert lokalt til en bonde som benytter dette som kraftfor til sine dyr.  

Spillvarme fra produksjonen gjenbrukes i prosessen og til oppvarming av lokalet. 

Vi har fortsatt prosjekter på gang for å ytterligere forbedre gjenvinning av energi og redusere forbruket.  

Lokal torv

Ved produksjon av whisky med lokal torv vil det benyttes torv fra myrer som allerede er vedtatt bygget ut. Vi bruker små mengder og bruker kun torv for å smaksette malten.

 

Vi tenker sirkulærøkonomi der det er mulig, og jobber kontinuerlig med å finne nye metoder og prosesser som kan ytterligere redusere forbruket og øke gjenvinning av energi.